ארגון המתנדבים "לתת פנים לנופלים" הוקם על מנת לקדם הנצחתם של חללי מערכות ישראל אשר נפלו טרם קום המדינה. 

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר